YETI – Youth Explorers: Travel & Integration spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  • ul. Żmigrodzka,

    nr 41/49, lok. 312

    60-171 Poznań

  • KRS: 0000968437

    NIP: 7792538597

    REGON: 521838547

Krzysztof Kopytko

Anna Wilaszek

Łukasz Banaszek

Jan Kościński

Numer konta w Nest Bank SA:
47 2530 0008 2007 1072 8236 0001

Leć na niezapomniany wyjazd na ŚDM do Lizbony z YETI!